>>> SCHERZINGER      >>> ARGAL     >>> LANDIA     >>> ALLTECH     >>> HUS      >>> PCM        >>> tillbehör, modertankar, komponenter

             
 
 


SKRUVKANALHJULSPUMPAR

 
 
 
 
HUS
skruvkanal-hjulspumpar
 

Hus skruvkanalhjulspumpar för skonsam pumpning av medier med eller utan fasta partiklar.. Hög verkningsgrad och låga underhållskostnader. Lämpliga för avloppsverk, de flesta tillämpningar, slamförtjockning, blandning, pappers- och massabruk, kraftverk, komposter - och återvinningsindustri. Levereras även i olika Ex-utföranden, förhöjd säkerhet - trycktäta utföranden i olika temperatur och tryckklasser.  INFOBLAD...

 
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
      

                                      Nks-kemipumpar ab  ·  Box 10012, 434 21 KUNGSBACKA   ·  Tel 0300-70105  ·  E-post: nks.kemipumpar@swipnet.se